Nasze wartości

Wizja

Naszym najważniejszym celem jest aktywne budowanie rynku medycznego, który byłby oparty na zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązaniach przyjaznych zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Co dzień kształcimy się i rozwijamy skupiając całą uwagę na tworzeniu nieinwazyjnych rozwiązań o wysokiej skuteczności, które w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości medycyny na całym świecie.

Misja

Jako producent sprzętu medycznego podążamy za zmieniającym się otoczeniem opieki zdrowotnej, starając się jak najcelniej identyfikować i badać potrzeby lekarzy i pacjentów. Mając na uwadze dobro pacjentów, ale również komfort pracy lekarzy, nieustannie rozwijamy nasze urządzenia poprzez stałą współpracę z placówkami medycznymi oraz ciągłą rozbudowę zasobów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest umacnianie pozycji światowego lidera poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów poprawiających jakość opieki medycznej.

Doświadczenie

Fundamentem naszej technologii i pierwszą wartością, którą chcemy, aby przyjęli nasi partnerzy biznesowi, jest jakość. Poszukujemy sposobów na usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez wprowadzanie innowacji, które zoptymalizują pracę. Obecna pozycja na rynku medycznym oraz udana współpraca z ośrodkami referencyjnymi, laboratoriami technicznymi i instytutami jest konsekwencją podejścia, które stosujemy od ponad 25 lat.

Copy link
Powered by Social Snap