Jakość i certyfikaty

ISO 13485:2012

METRUM CRYOFLEX wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 13485:2012, pod nadzorem TUV NORD Polska.

CE 2274

Produkty METRUM CRYOFLEX oznakowane są znakiem CE 2274. Bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów potwierdzają certyfikaty zgodności z wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych.

Rejestracja produktów leczniczych

Produkty METRUM CRYOFLEX są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.

Subskrybuj newsletter

Wyślij
Administratorem Państwa danych osobowych jest METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.
Newsletter subscription

Send
The controller of your personal data is Metrum CryoFlex Sp. z o. o. Sp. K. with its registered office Blizne Łaszczyńskiego, ul. Zielna 29, 05-082 Stare Babice. Your personal data will be processed in the marketing purposes.