Jakość i certyfikaty

ISO 13485:2016

METRUM CRYOFLEX wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016-04, pod nadzorem TUV NORD Polska.

CE 2274

Produkty METRUM CRYOFLEX oznakowane są znakiem CE 2274. Bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów potwierdzają certyfikaty zgodności z wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych.

Rejestracja produktów leczniczych

Produkty METRUM CRYOFLEX są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.