Jakość i certyfikaty

METRUM CRYOFLEX wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 13485:2012, pod nadzorem TUV NORD Polska.

Produkty METRUM CRYOFLEX oznakowane są znakiem CE 2274. Bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów potwierdzają certyfikaty zgodności z wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych.

Produkty METRUM CRYOFLEX są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.