Ogłoszenia dla Wspólników

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

  • Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • “Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Oświadczenie
  • Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
  • Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
  • Załącznik nr 4 do Planu Połączenia – Projekt zmian umowy spółki przejmującej oraz tekst jednolity umowy spółki Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
  • Załącznik nr 5 do Planu Połączenia – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
  • Załącznik nr 6 do Planu Połączenia – Oświadczenie o stanie księgowym Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
  • Załącznik nr 7 do Planu Połączenia – Oświadczenie o stanie księgowym „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego