METRUM CRYOFLEX Sp. z o. o.
ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy
Adres korespondencyjny:
ul. Kolejowa 33
05-092 Łomianki k. W-wy

Produkcja urządzeń medycznych:

ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy

 

Produkcja sond:

ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki k. W-wy

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS: 966391 NIP: 5272320862. Kapitał zakładowy 8 000 000 PLN, wpłacony w całości

Zostaw swoje dane do kontaktu

    więcej >><< mniej