METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyńskiego k. W-wy
ADRES KORESPONDENCYJNY:
ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki k. W-wy
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000294405 NIP: 5272320862 Kapitał: 1.277.000 PLN

Zostaw swoje dane do kontaktu