Nasze wartości

metrum_cyoflex_medicine_lasers

Wizja

Naszym najważniejszym celem jest aktywne budowanie rynku medycznego, który byłby oparty na zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązaniach przyjaznych zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Codziennie kształcimy się i rozwijamy skupiając całą uwagę na tworzeniu nieinwazyjnych rozwiązań o wysokiej skuteczności, które w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości medycyny na całym świecie.

Misja

Jako producent sprzętu medycznego podążamy za zmieniającym się otoczeniem opieki zdrowotnej, starając się jak najcelniej identyfikować i badać potrzeby lekarzy i pacjentów. Mając na uwadze dobro pacjentów, ale również komfort pracy lekarzy, nieustannie rozwijamy nasze urządzenia poprzez stałą współpracę z placówkami medycznymi oraz ciągłą rozbudowę zasobów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest umacnianie pozycji światowego lidera poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów poprawiających jakość opieki medycznej.

Doświadczenie

Fundamentem naszej technologii i pierwszą wartością, którą chcemy, aby przyjęli nasi partnerzy biznesowi, jest jakość. Poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań poszukujemy sposobów na usprawnienie procesów produkcyjnych, które zoptymalizują pracę, a także pozytywnie wpłyną na ceny aparatów. Obecna pozycja na rynku medycznym oraz udana współpraca z ośrodkami referencyjnymi, laboratoriami technicznymi i instytutami jest konsekwencją podejścia, które stosujemy od ponad 28 lat.