MV-1000 – ewakuator dymu zabiegowego

Wysoka wydajność

Ewakuatory dymu EV-1000 cechuje bardzo niski koszt eksploatacji w porównaniu z ogólnie dostępnymi modelami. Ewakuator posiada wielowarstwowy filtr o dużej powierzchni, umożliwiający długi czas pracy – nawet do 2 tysięcy godzin.

Usuwanie szkodliwego dymu

Ewakuatory stosuje się przy zabiegach fotokoagulacji, elektrokoagulacji oraz waporyzacji laserowej, podczas których powstaje dym o przykrym zapachu, zawierający materiał biologiczny, powodując skażenie gabinetu. W dymie często znajdują się genomy wirusowe, np. HPV, stwarzające zagrożenie jatrogenną infekcją dróg oddechowych zarówno u pacjentów jak i personelu.

Ewakuator zapewnia skuteczne usuwanie i filtrację dymu powstałego podczas waporyzacji tkanek.

Zalety ewakuatora

  • Wielowarstwowy filtr.
  • Wygodny włącznik nożny i pantograf.
  • Wydajny filtr pozwala na pracę aż do 2000 godzin roboczych.

Zastosowanie

  • Zabiegi z użyciem laserów.
  • Zabiegi z użyciem diatermii elektrochirurgicznych.
  • Zabiegi z użyciem diatermii RF.
  • Zabiegi z użyciem noży ultradźwiękowych, itp.

Specjalizacje

Subskrybuj newsletter

Wyślij
Administratorem Państwa danych osobowych jest METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą ul. Zielna 29, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.
Newsletter subscription

Send
The controller of your personal data is Metrum CryoFlex Sp. z o. o. Sp. K. with its registered office Blizne Łaszczyńskiego, ul. Zielna 29, 05-082 Stare Babice. Your personal data will be processed in the marketing purposes.