Lasery chirurgiczne wysokiej mocy

Firma Metrum Cryoflex realizuje projekt pt.

„Lasery chirurgiczne wysokiej mocy pracujące na długości fali 1470 nm i 1940 nm do zastosowań w mało inwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej”